Το δεύτερο managerial meeting του Προγράμματος Erasmus KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Διδακτικής της Δημοκρατίας του Ανόβερο Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat στο Αννόβερο στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα μέλη του Προγράμματος συζήτησαν εκτενώς την ανάπτυξη της Teacher4Europe Academy αποτελούμενη από ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης, εκπαιδευτικό υλικό, δύο θερινά σχολεία και διαζώσης εκπαίδευση.

Περισσότερα...

Το kick off meeting του Teachers4Europe “Setting an Agora for democratic culture” πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Φεβρουαρίου στην Cluj-Napoca της Ρουμανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 εταίρους, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Οργανισμούς. Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Δια-Πανεπιστημιακής Συνεργασίας (Erdic) θα είναι η ηγετική οργάνωση της κοινοπραξίας του Προγράμματος T4E. Η ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος είναι η Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη κατέχει την έδρα Jean Monnet και είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου ERDIC.

Περισσότερα...