Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο “Learning 4Europe2Change”

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 με τίτλο “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” διοργάνωσε τριήμερο Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Χειμερινό Σχολείο με θέμα «Learning 4Europe2Change», το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου μέχρι την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021. Η επιμορφωτική δράση απευθυνόταν σε Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με σκοπό την επιμόρφωσή τους στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Χειμερινού Σχολείου ενισχύθηκαν η ευαισθητοποίηση για την κατανόηση της ποικιλομορφίας ως ευκαιρίας και όχι ως προβλήματος στο επαγγελματικό πλαίσιο και η κατανόηση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός. Συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η σχέση μεταξύ δασκάλου και εκπαιδευόμενου σε ένα δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς σχολείο, η απόκτηση γνώσεων, η καλλιέργεια αξιών και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών συμβατών με τη λειτουργία δημοκρατικών κοινωνιών με τη συμβολή των εκπαιδευτικών καθώς και η ανάληψη δράσεων για την προώθηση διδακτικών πρακτικών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα του Χειμερινού Διαδικτυακού Σχολείου άρχισε με χαιρετισμούς από τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Σίσσυ Γκίκα, την Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”, Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη καθώς και από την Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2010-2014, κ. Ανδρούλα Βασιλείου. Στη συνέχεια, ακολούθησε εμπεριστατωμένη εισήγηση από τις διευκολύντριες (facilitators) του Χειμερινού Διαδικτυακού Σχολείου κ. Pascale Mompoint-Gaillard και Dr Ildikó Lázár από τον NGO οργανισμό Learn2Change με θέμα ‘Student and teacher wellbeing in online environments’.

Στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Χειμερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες ανοικτής διαδραστικής συζήτησης σε θέματα που αφορούσαν στις ευρωπαϊκές αξίες, στη διδακτική μεθοδολογία των αξιών αυτών καθώς και θέματα με επίκεντρο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την πανδημία COVID-19. Στο Πρόγραμμα του Διαδικτυακού αυτού Σχολείου περιλαμβάνονταν έξι εργαστήρια, στα οποία εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη και όλες τις βαθμίδες παρουσίασαν τις δράσεις που ανέπτυξαν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Teachers4Europe. Οι δράσεις αυτές αποτυπώθηκαν και σε βίντεο που προβλήθηκε στο τέλος του Χειμερινού Σχολείου. Επιπλέον, εκπρόσωποι των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers 4 Europe έκαναν μια αποτίμηση των εργασιών του Χειμερινού Σχολείου και έδωσαν το μήνυμα των εκπαιδευτικών για την Ευρώπη του σήμερα.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος. Οι υπόλοιποι εταίροι του Προγράμματος είναι το St Margaret College, Malta; το Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; το Universitatea Babeș-Bolyai; EURACTIV LTD; η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO; το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και το Learn to Change – Change to Learn [L2C].

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει:

α) να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Ευρώπης, τους οποίους τοποθετεί στο επίκεντρο μιας εν λειτουργία αλληλέγγυας δημοκρατίας,

β) να προωθήσει τη γνώση για την ΕΕ, την ιστορία της, τη λειτουργία, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της,

γ) να προωθήσει την κατανόηση της συμμετοχής στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους τρόπους λήψης αποφάσεων,

δ) να ενισχύσει την κατανόηση και την οικειοποίηση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, εκτιμώντας τον δημοκρατικό πολιτισμό ως βασική αξία της.

Περισσότερες πληροφορίες για το Χειμερινό Διαδικτυακό Σχολείο και για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: http://cyprusconferences.org/teachers4europe2021/ και https://www.teachers4europe.eu/en/