Δια Ζώσης Επιμορφωτική συνάντηση - T4E Αρκαδίας

Την Πέμπτη 6/2/2020 πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας (δια ζώσης) συνάντηση, η Ambassador T4E και οι T4E της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Η συνάντηση κύλησε ομαλά. Συζητήσαμε για τις προσδοκίες μας από το πρόγραμμα, η Ambassador T4E παρουσίασε τις βασικές πτυχές της συνεργασίας μας, συζητήσαμε για τα σχέδια δράστης της Ambassador T4E και των T4E και πήραμε αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές μας ενέργειες.

Presentation in Powerpoint