Δια Ζώσης Επιμορφωτική συνάντηση - T4E Θεσσαλονίκη

Η πρώτη συνάντηση έγινε εξ αποστάσεως με το Skype πριν δύο εβδομάδες. Γνωριστήκαμε σαν ομάδα, μελετήσαμε τα πρότυπα και μιλήσαμε γενικά για το πρόγραμμα Τ4Ε. Σήμερα, Σάββατο 23.2.2020 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντησή μας, αυτή τη φορά δια ζώσης, στη Θεσσαλονίκη. Πρεσβευτής η Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου.

Γνωριστήκαμε και από κοντά, ανταλλάξαμε εμπειρίες και συζητήσαμε πάνω σε νέους στόχους. Έγινε ενημέρωση για τους θεματικούς άξονες, τους τρόπους υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μιλήσαμε για την ενίσχυση της δημοκρατικής σκέψης και της ευρωπαϊκής πολιτειότητας. Αναφερθήκαμε στη σημασία των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (αειφορίας). Επιπλέον εξετάσαμε ψηφιακά εργαλεία και συνεργατικές πλατφόρμες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην εκπόνηση των κοινών έργων μας. Φυσικά, συζητήσαμε και για τους τρόπους επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μέσω του προγράμματος Τ4Ε.
Η αξία της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας ήταν στο επίκεντρο της σημερινής μας συνάντησης! Το καράβι της ομάδας μας σαλπάρει στη θάλασσα του Τ4Ε …

#T4E_GR, #Teachers4Europe, #Teachers4Europe_GR