Δια Ζώσης Επιμορφωτική συνάντηση - T4E Λάρισα-Καρδίτσα

Την πρώτη δια ζώσης επιμορφωτική τους συνάντηση πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας και Καρδίτσας που επελέγησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2018-2021 με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture» Call reference EACEA/10/2018 –Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN στο 3ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠAI.Θ.), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO σε συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας.

Στο νομό μας συμμετέχουν 50 εκπαιδευτικοί και 6 πρεσβευτές του προγράμματος. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους πρεσβευτές του νομού Καρδίτσας, ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους της δράσης, τα παιδαγωγικά εργαλεία αλλά και τους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό.

Οι πρεσβευτές του προγράμματος, Άννα Βαρνά, Σταμούλης Βλάνδος, Ζησούλα Γκουτσιουκώστα, Φάνης Κατσάνος, Μαρίνα Κολλάτου και Άρτεμις Παπαδημητρίου ενημέρωσαν με ενθουσιασμό τους εκπαιδευτικούς και συζήτησαν μαζί τους για τις Ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ισονομίας αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και μαθήτριές τους στο σύγχρονο κόσμο. Μαζί τους χάραξαν τα επόμενα βήματα της δράσης που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021 και να επηρεάσει θετικά την τοπική κοινωνία. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κ. Φωτεινή Κατσιάκου, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης στη Θεσσαλία Europe Direct, η οποία εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει δια του δικτύου όλους τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος Τ4Ε στο έργο τους.