Naqsmu bejnietna l-prattiċi tajbin u dak li tgħallimna

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju 2022, ġiet organizzata attivita’ ta’ disseminazzjoni.  Il-Kulleġġ Santa Margerita stieden bosta rapreżentanti minn organizzazjonijiet varji u kulleġġi madwar Malta sabiex jaqsam magħhom il-prattiċi tajbnin li saru matul il-proġett T4E mill-iskejjel fi ħdanu.

Il-mistednin kienu ta’ għażla varjata, minn kulleġġi sħabna tal-istat, rapreżentanti minn skejjel privati u saħansitra rapreżentanza minn Universita’ fl-Estonja, fost oħrajn.

Kien t’unur għalina li qsamna ma’ ħaddieħor ix-xogħol siewi li sar u t-tagħlim li ħadu l-għalliema tagħna.

Żewġ għalliema ambaxxaturi ingħataw iċ-ċans jaqsmu mal-udjenza l-esperjenza tagħhom wara l-introduzzjoni li saret mis-Sur Charlot Cassar, Kap tal-Iskola Santa Margerita Żabbar B.

L-udjena kellha wkoll iċ-ċans tistaqsi mistoqsijiet dwar il-proġett u kif qed inħarsu ‘l quddiem, issa li l-proġett wasal fi tmiemu.