Προσωρινός Πίνακας Επιλογής T4E Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1η Πρόσκληση)

*Ο μοναδικός αριθμός αναγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την υποβολή της αίτησής σας (3 τελευταία ψηφία) 

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μοναδικός Κωδικός ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
69 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
315 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
7 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
179 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
233 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
244 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
294 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
356 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
405 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
550 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
555 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
639 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
651 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
29 ΚΑΒΑΛΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
109 ΚΑΒΑΛΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
180 ΚΑΒΑΛΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
599 ΚΑΒΑΛΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
32 ΞΑΝΘΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
553 ΞΑΝΘΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
101 ΡΟΔΟΠΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
548 ΡΟΔΟΠΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
729 ΡΟΔΟΠΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
130 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
149 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
162 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
187 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
209 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
229 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
253 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
268 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
311 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
324 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
376 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
417 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
424 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
437 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
440 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
456 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
497 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
610 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
9 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
22 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
58 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
79 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
103 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
150 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
167 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
207 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
215 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
250 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
251 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
310 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
341 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
365 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
383 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
460 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
484 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
485 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
489 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
494 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
525 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
562 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
700 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
172 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
223 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
236 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
282 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
500 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
13 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
216 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
291 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
387 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
399 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
458 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
480 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
672 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
18 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
63 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
239 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
275 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
276 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
342 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
355 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
406 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
444 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
488 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
524 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
547 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
726 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
24 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
131 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
138 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
222 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
581 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
85 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
123 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
243 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
364 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
507 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
604 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
634 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
674 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
65 ΛΕΣΒΟΣ
Βορείου Αιγαίου
81 ΛΕΣΒΟΣ
Βορείου Αιγαίου
232 ΣΑΜΟΣ
Βορείου Αιγαίου
143 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
600 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
30 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
50 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
245 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
313 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
340 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
350 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
362 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
469 ΑΧΑΪΑ
Δυτικής Ελλάδας
117 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
305 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
371 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
416 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
448 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
590 ΗΛΕΙΑ
Δυτικής Ελλάδας
470 ΓΡΕΒΕΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
529 ΓΡΕΒΕΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
601 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δυτικής Μακεδονίας
107 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
144 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
702 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
710 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
159 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
396 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
681 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
704 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
709 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
53 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
54 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
66 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
72 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
100 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
146 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
147 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
455 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
459 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
504 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
585 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
658 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
122 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
142 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
418 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
425 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
636 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
89 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
129 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
182 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
214 ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλίας
343 ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλίας
210 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ιονίων Νήσων
252 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ιονίων Νήσων
645 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ιονίων Νήσων
705 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ιονίων Νήσων
46 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
170 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
194 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
369 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
95 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
112 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
119 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
153 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
160 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
189 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
234 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
327 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
358 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
370 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
411 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
445 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
473 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
495 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
517 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
519 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
521 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
532 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
541 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
552 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
557 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
563 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
564 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
573 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
596 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
607 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
653 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
696 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
714 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
716 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
25 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
656 ΠΕΛΛΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
542 ΠΙΕΡΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
655 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
718 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
589 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
630 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
157 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
279 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
384 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
203 ΛΑΣΙΘΙ Κρήτης
319 ΛΑΣΙΘΙ Κρήτης
412 ΛΑΣΙΘΙ Κρήτης
70 ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης
302 ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης
446 ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης
452 ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης
409 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
632 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
701 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
57 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
75 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
164 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
515 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
722 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Νοτίου Αιγαίου
661 ΕΒΡΟΣ
Νοτίου Αιγαίου
390 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νοτίου Αιγαίου
545 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νοτίου Αιγαίου
584 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νοτίου Αιγαίου
605 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νοτίου Αιγαίου
611 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νοτίου Αιγαίου
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Πελοποννήσου
80 ΑΡΚΑΔΙΑ
Πελοποννήσου
531 ΑΡΚΑΔΙΑ
Πελοποννήσου
292 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Πελοποννήσου
357 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Πελοποννήσου
554 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Πελοποννήσου
591 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Πελοποννήσου
84 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πελοποννήσου
116 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πελοποννήσου
126 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πελοποννήσου
689 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πελοποννήσου
615 ΒΟΙΩΤΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
93 ΕΥΒΟΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
259 ΕΥΒΟΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
299 ΕΥΒΟΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
566 ΕΥΒΟΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
671 ΕΥΒΟΙΑ
Στερεάς Ελλάδας
38 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας
238 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας
295 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας
297 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας
464 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας
465 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Στερεάς Ελλάδας