Προσωρινός Πίνακας Επιλογής T4E Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1η Πρόσκληση)

*Ο μοναδικός αριθμός αναγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την υποβολή της αίτησής σας (3 τελευταία ψηφία) 

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μοναδικός Κωδικός ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
28 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
427 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
450 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
623 ΔΡΑΜΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
178 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
228 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
257 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
317 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
386 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
482 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
625 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
720 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
734 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
735 ΕΒΡΟΣ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
14 ΞΑΝΘΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
510 ΞΑΝΘΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
626 ΞΑΝΘΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
280 ΡΟΔΟΠΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
712 ΡΟΔΟΠΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
51 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
92 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
145 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
177 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
193 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
281 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
287 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
321 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
477 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
502 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
570 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
597 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
606 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
637 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
12 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
71 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
208 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
211 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
227 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
241 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
242 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
255 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
379 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
487 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
496 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
509 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
549 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
659 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
669 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
680 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
697 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
715 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
725 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
62 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
347 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
462 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
699 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
99 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
158 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
173 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
272 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
360 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
410 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
436 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
530 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
543 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
694 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
59 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
134 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
183 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
277 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
336 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
423 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
463 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
490 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
649 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
303 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
34 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
43 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
104 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
111 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
316 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
331 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
354 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
471 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
546 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
567 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
635 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
657 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
339 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
3 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
335 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
361 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
368 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
382 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
402 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
403 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
426 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
434 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
451 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
594 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
617 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
732 ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αττικής
192 ΛΕΣΒΟΣ Βορείου Αιγαίου
475 ΛΕΣΒΟΣ Βορείου Αιγαίου
176 ΣΑΜΟΣ Βορείου Αιγαίου
373 ΣΑΜΟΣ Βορείου Αιγαίου
378 ΣΑΜΟΣ Βορείου Αιγαίου
381 ΣΑΜΟΣ Βορείου Αιγαίου
676 ΧΙΟΣ Βορείου Αιγαίου
10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δυτικής Ελλάδας
168 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δυτικής Ελλάδας
363 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δυτικής Ελλάδας
2 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
213 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
300 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
325 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
337 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
349 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
352 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
393 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
394 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
400 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
413 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
415 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
429 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
479 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
508 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
538 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
558 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
583 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
642 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
643 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
644 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
654 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
668 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
683 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
707 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
730 ΑΧΑΪΑ Δυτικής Ελλάδας
4 ΗΛΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
388 ΗΛΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
561 ΗΛΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
641 ΗΛΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
728 ΗΛΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
588 ΓΡΕΒΕΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
628 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δυτικής Μακεδονίας
682 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δυτικής Μακεδονίας
206 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
225 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
246 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
624 ΚΟΖΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας
26 ΦΛΩΡΙΝΑ
Δυτικής Μακεδονίας
60 ΑΡΤΑ Ηπείρου
449 ΑΡΤΑ Ηπείρου
461 ΑΡΤΑ Ηπείρου
565 ΑΡΤΑ Ηπείρου
621 ΑΡΤΑ Ηπείρου
428 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
430 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
431 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
511 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
609 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
631 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
719 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Ηπείρου
21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
102 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
161 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
197 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
258 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
271 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
304 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
353 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
395 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
414 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
629 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
687 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηπείρου
44 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
76 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
204 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
332 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
404 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
579 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
684 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Θεσσαλίας
8 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
45 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
77 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
96 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
322 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
377 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
392 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
408 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
472 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
526 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
528 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
574 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
638 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
646 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
647 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
706 ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας
140 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
151 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
184 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
188 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
190 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
201 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
212 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
220 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
247 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
308 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
366 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
372 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
385 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
447 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
518 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
523 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
536 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
692 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Θεσσαλίας
438 ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλίας
556 ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλίας
622 ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλίας
264 ΚΕΡΚΥΡΑ Ιονίων Νήσων
514 ΚΕΡΚΥΡΑ Ιονίων Νήσων
199 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Ιονίων Νήσων
533 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Ιονίων Νήσων
320 ΛΕΥΚΑΔΑ Ιονίων Νήσων
49 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
544 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
587 ΗΜΑΘΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
94 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
97 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
128 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
154 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
171 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
231 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
298 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
323 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
326 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
435 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
443 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
491 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
512 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
537 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
568 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
582 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
619 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
620 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
648 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
660 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
685 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
688 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
695 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
139 ΠΕΛΛΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
269 ΠΕΛΛΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
559 ΠΕΛΛΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
115 ΠΙΕΡΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
132 ΠΙΕΡΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
301 ΠΙΕΡΙΑ
Κεντρικής Μακεδονίας
19 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
240 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
312 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
333 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
351 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
389 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
457 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
571 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
586 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
593 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
612 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
650 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
673 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
677 ΣΕΡΡΕΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
27 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
106 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
318 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
442 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κεντρικής Μακεδονίας
110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
419 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
627 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης
230 ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης
307 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
577 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
670 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
675 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
679 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
708 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
711 ΧΑΝΙΑ Κρήτης
61 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
74 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
78 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
127 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
141 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
306 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
474 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
516 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νοτίου Αιγαίου
237 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
296 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
344 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
433 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
580 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
608 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
731 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νοτίου Αιγαίου
56 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Πελοποννήσου
156 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Πελοποννήσου
598 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Πελοποννήσου
374 ΑΡΚΑΔΙΑ Πελοποννήσου
36 ΔΡΑΜΑ Πελοποννήσου
148 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
175 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
221 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
266 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
439 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
602 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πελοποννήσου
124 ΛΑΚΩΝΙΑ Πελοποννήσου
691 ΛΑΚΩΝΙΑ Πελοποννήσου
68 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πελοποννήσου
83 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πελοποννήσου
375 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πελοποννήσου
733 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πελοποννήσου
82 ΒΟΙΩΤΙΑ Στερεάς Ελλάδας
346 ΕΥΒΟΙΑ Στερεάς Ελλάδας
420 ΕΥΒΟΙΑ Στερεάς Ελλάδας
652 ΕΥΒΟΙΑ Στερεάς Ελλάδας
686 ΕΥΒΟΙΑ Στερεάς Ελλάδας
499 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Στερεάς Ελλάδας