Δια Ζώσης Επιμορφωτική συνάντηση - T4E Στερεά Ελλάδα

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας η 1η συνάντηση των Τ4Ε της Στερεάς Ελλάδας από την Λαμία και τη Λειβαδιά. Κατά την συνάντηση, έγινε παρουσίαση των Τ4Ε, του προγράμματος, ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και καταιγισμός ιδεών.