Δια Ζώσης Επιμορφωτική συνάντηση - Τ4Ε Έβρος

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των Τ4Ε Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Έβρου έγινε στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 2/2/2020 με τη συνεργασία των δύο Πρεσβευτών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννας Μανάφη και Αποστολίας Σαββαλάκη. Παλαιοί γνώριμοι, αλλά και νέοι, ανταλλάξαμε απόψεις και κάναμε μια καινούρια αρχή!

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!