Συνάντηση Πρεσβευτών Τ4Ε - Λάρισα Καρδίτσα

Πρώτη συνάντηση των πρεσβευτών T4E Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας και Καρδίτσας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2020 στη Λάρισα, για τη συνδιαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης  (Action Plan) και τον προγραμματισμό της πρώτης κοινής  διά ζώσης ενημερωτικής ημερίδας για τους Teachers4Europe της περιοχής.